Vi har bloggat i en termin. Vi har lärt oss att man inte får ta bilder från Google/internet utan att fråga personen som har lagt ut bilden. När vi har skrivit något vill vi ha en passande bild till texten. Då om vi tar en bild på en person frågar vi först så vi får använda den.

Om någon vill låna våra bilder från bloggen så måste de fråga först.Det är samma sak med musik. På youtube är det inte samma sak. Där får man ta videor hur som helst.

Av: Amanda & Lovisa