Vi har lärt oss hur vi ska göra när brandlarmet går. Det gick ett brandlarm nu i veckan vi visste precis vad vi skulle göra. Det första vi gjorde va att gå ut ur skolan och sätta på sig skor,jacka och helst mössa. Man ska inte springa det är bättre att gå. För annars kan man ramla och kanske inte komma ut där ifrån där det brinner.Om det brinner ska man inte ta med sig nått t.ex en väska. När vi har kommit ut ur huset ska vi gå ner till fotbollsplanen och ställa oss i ett rakt led. Den som står först på klasslistan ska räkna hur många vi är som har kommit ner. Sen när våran lärare kommer ska den som räknade säga till henne hur många som var där nere.