Några av våra föräldrar har spolat en is på vår fotbollsplan. På rasterna är det många som är ute och åker skridskor. Ungefär halva vår klass åker skridskor på rasterna. Föräldrarna som spolar isen spolar under flera dagar innan den är färdig. Isen är uppdelad i två delar. Den ena sidan spelar man hockey och på den andra åker man vanligt.

Av:Astrid, Sara och Iris