De flesta har haft utvecklingssamtal som vi har skött själva. Utveklingsamtalen är ett samtal med vårdnadshavaren och sin lärare pratar om hur man har utvecklats. Där vi utvarderar våran IUP och där vi för nyar våra mål. Först ska vi hälsa våra föräldrar välkomna. Sen ska vi berätta hur vi trivs i skolan och hur vi mår. Därefter visar vi våra kunskaper och vad vi är nöjda med och kanske vill visa upp det för föräldrarna. Slutligen får föräldrarna ställa frågor och sen så tackar vi våra föräldrarna för de kom och slutar utvecklingssamtalet.

Jacques och Remi