Vi har fått låna faktaböcker på biblioteket. En faktatext består alltid av en rubrik, inledning, bildtext, bild och underrubrik. En faktatext kan t.e.x handla om ett djur eller rymden, jämfört med skönlitteratur finns det mer bilder i faktaböcker. Vid varje bild finns det oftast en bildtext. Man kan se att det är  en bildtext eftersom bildtexten oftast är mindre.

———————————————————-

Av Tilda, Iris och Nelly