vi har gjort faktatexer på datorn. Vi fick välja vad den skulle heta. De flesta valde rubriken ”Sveriges vatten” och ”Vatten i Sverige”. Vi gjorde den som en riktig faktatex. Först skriver man rubrik sedan skriver man inledning och senan underrubrik och sedan texten. Man kan skriva flera underrubriker och flera texer under underrubriken. 

Av OTILIA IRIS JULIA😎😜🤪😛🤩