Vi har börjat med att ha glosförhör. Varje torsdag har vi glosförhör med Frida. Hon skriver upp dom svenska orden på tavlan och vi skriver dom i våra skrivböcker. Sen när alla eleverna har skrivit dom engelska orden bredvid dom svenska med det dom tror är rätt stavning så skriver Frida dom engelska orden på tavlan bredvid dom svenska. Sedan får man rätta dom engelska orden i sin skrivbok. Om man har rätt på alla glosor får man maxpoäng det är 30 poäng för oss. Om man har rätt på tillexempel alla förutom 7 får man 23 poäng.