Vi har jobbat med Office 365. Alla har fåt ett eget inogg och en emial adres. På Office 365 kan man t.ex skriva meddeladen till varandra eller kolla sina Mail. När vi kom in på Office 365 så lärde vi oss hur man kunnde göra när vi smsade till varandra och hur man kunnde spara arbeten.

Av Alicia, Amanda och Otilia