Bild från Pixabay

 

Vi som gör den här klassbloggen går i åk 4A på Vänge skola i Uppsala och vi skriver i grupper på bloggen varje vecka för att försöka sammanställa och förmedla det vi lärt oss. Vi kommer att arbeta med tema Sverige och vi ska försöka hålla oss till det temat i våra inlägg.

Bloggen fyller flera syften, dels får våra föräldrar en bra inblick i vårt arbete och ser vad vi arbetar med i skolan med det främsta syftet med vår blogg är ändå att eleverna ska får arbeta digitalt med både text, bild och film och lära sig hur det fungerar. Genom att publicera får vi naturliga diskussioner kring internet, upphovsrätt, källkritik och hur man uttrycker sig på nätet.

Bilderna vi använder har vi tagit själv eller från Pixabay som har fria bilder utan attribution. De lyder under licensen CC 0, dvs upphovsmannen har avsagt sig äganderätten för att låta andra ta del av bilderna.