Vi har jobbat med sagor den här veckan . Sagor börjar med det var en gång.Det finns ofta magiska tal (till exempel 3,5 eller 7  inbland i sagorna . Vi har lyssnat och gjort egna sagor . En konstsaga är en saga som har en författare (till exsempel Astrid Lindgren ,HC Andersses . Innehållet i en saga har aldigt hent på riktigt .