Vi har städat i kapprummet för att vi ska byta klassrum. Det är 5a som kommer ha vårat  gamla kapprum. Vi städar för att 5:orna ska få ett fint klassrum och kapprum som är fint.  Vi har flyttat alla grejer som vi hade i det gamla klassrummet. Det blir roligare och komma till en nystädat och fint klassrum och kapprum. Man vill inte vara i ett klassrum som är smutsigt eller äckligt.

 

 

Av William J, Emil Elliott.