Statistik  är när vi samlar in information och presenterar dom i diagram. Vi undersöker med hjälp av en tabell. Man kan till exempel undersöka vilken efterrätt som eleverna tycker om mest. Det finns också avprickning som man använder i tabellen. För att visa hur man räknar ut hur många som gillade glass ritar vi ett stapeldiagram. Det tal som det är flest av kallas för typvärde. När data är sorterad i stigande ordningsföljd , är medianen talet i mitten.

Av Willam J och Frida