Vi har jobbat med typvärde. Där vi har haft prov. Typvärde är de talet som de finns flest av. Och man ställer upp talen i storleks ordning. Typvärde hör till statistik typvärde är väldigt enkel.

Av: Oscar E Elliott Emil.