Vårt tävlingsbidrag:

Vi vill med vår klassblogg delta i Webbstjärnas tävling för att utveckla vårt användande av IKT i undervisningen och få riktiga läsare och tittare till vårt skolarbete.

Vi har hållit igång bloggen under hela året och lärt oss jättemycket, till exempel vad och hur vi skriver texter så att alla förstår, vad man behöver tänka på innan man publicerar en bild man tagit själv eller lånat från nätet, hur man kan se om en sida går att lita på med tydlig om-sida. Bloggen har stärkt oss som grupp genom att vara ett gemensamt tävlingsbidrag som vi vill känna oss stolta över.

Vi har använt bloggen som en länk mellan skolan och hemmen för att visa vad vi arbetar med i skolan och vi har fått många positiva kommentarer, även om inte så många har publicerat dem på sidan.

 

Kopplingar till Lgr 11:

Här är utdrag ur Lgr 11 som visar vilka mål vi strävar mot och syftet med bloggandet:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”…eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…”

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.”

”…eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,”

”-Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
-Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.”