Vissa länder har vatttenbrist, det är när man inte har mycket vatten i landet eller staden. Och vatten ät en av dom viktigaste i värden, utan vatten skulle vi inte leva. Det finns gott om vatten i dom flesta länderna. Vi måste använda vatten till växter och så el fungerar. Tack vare att Sverige vart tämt av inlandsis under tusentals år har vi gått om sötvatten idag. Sötvatten finns i sjöar och vattendrag som älvar, åar och bäckar. Det finns även rent vatten djupt nere i marken, det kallas grundvatten. Det pumpas upp och andvänts av industrier.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 av: Julia, Iris och Mollie