Vi leker en lek på rasterna som heter zombie. Det är en lek som går till så här:vi kör sig sig sug om vem som ska vara och sen räknar den till 30 sekunder. Under tiden springer dom andra och gömmer sig. När den som har räknat klart ska sen försöka att ta dom andra. Om tagaren tar en blir den också tagare och då blir det fler och fler den som är sist kvar vinner leken. Man måste vara mer än 10 personer för att leken ska bli rolig.

Vi i vår skola leker det varje rast nästan alla k vår skola tycker lekenär rolig.

Av: Sara, Otilia och Oscar E